Cessna 182 -Preisliste/Prices/Ceník

Cessna 182 jumps in klatovy

 

 
Höhe/Altitude/Výška Preis/Price/Cena Euro Preis/Price/Cena Kč
1000m 21,-- EUR 515,-- Kč
1200m 23,-- EUR 575,-- Kč
+/- 2000 m 26,-- EUR 650,-- Kč
+/- 3000m 35,-- EUR 875,-- Kč
1 Tandem FL110 125,-- EUR 3125,-- Kč
2 Tandems FL110 205,-- EUR 5125,-- Kčfor Charter inquiries and quotes, please contact charter@pink.at 
Prices do not include Ferry Flight, Pilot and Airplane related fees, Landing and Handling fees...


Prosím kontaktujte charter@pink.at pro charter cessny. Ceny nezahrnují přelet, poplatky vztahující se k pilotu a letadlu, přistávací nebo manipulační poplatky. Stand: 31.8.2023